Company Assist

Blog

 

Expertise

 

 

Conflicten

Conflicten zijn niet bevorderlijk voor de werking van uw bedrijf. Company Assist biedt advies en hulp bij het voorkomen en oplossen van conflicten, binnen uw organisatie en met klanten, leveranciers en andere betrokkenen.

Conflicten voorkomen

Company Assist is gespecialiseerd in het opmaken van correcte documenten, zoals overeenkomsten, algemene voorwaarden, etc. die zowel in de relatie B2B en B2C aandacht hebben voor preventie van conflicten.

Conflicten oplossen

Company Assist biedt advies en ondersteuning voor bemiddeling en arbitrage. Via bemiddeling en arbitrage worden conflicten op kostenefficiënte en discrete wijze beëindigd.

Kostenraming

Company Assist staat u met haar partners bij voor een degelijke inschatting van de kosten van een geschil en  de procedures gekoppeld aan advies voor rechtsbijstand- en kredietverzekering.

Incasso

Company Assist biedt onafhankelijk advies en bijstand voor incasso, samen met onze partners. In deze conjunctuur moet er aandacht zijn voor zeer efficiënte oplossingen om uw vorderingen te innen, zodat uw rentabiliteit verhoogt en u de duurzame groei van uw onderneming kunt garanderen.  Ook het concept van kredietverzekering heeft hier zijn plaats. Verdere informatie vindt u op de website van Incassocentrale.