Company Assist

Blog

Financiering beloftevolle KMO (vastgoedsector, ref. CA/RY) – UPDATE 24-03-2018 !

Financieringsdossier beloftevolle KMO vastgoedontwikkeling Limburg (Ref. CA/RY) – UPDATE 24-03-2018

 

Onder voorbehoud van verdere besprekingen van de deelnemer met het bestuur (bilaterale besprekingen en onderhandelingen) kan volgende informatie worden meegedeeld:

  • Maximaal totaal instapbedrag: 99.000 euro
  • Minimaal instapbedrag per deelnemer: 50.000 euro
  • Er kan een zeer interessante vergoeding worden voorzien voor de deelnemer – verder te bespreken met het bestuur van de vennootschap.
  • Het bestuur van de vennootschap heeft een voorkeur voor schuldfinanciering,  maar verder te bespreken. 
  • Voor deel van de financiering kan overheidsgarantie / overheidstussenkomst worden voorzien, tevens kan verzekering voor terugbetaling worden voorzien.
  • Vennootschap ontwikkelt project van drie nieuwbouwwoningen, centraal gelegen, na afbraak bestaande constructies
  • Financieel plan beschikbaar
  • Betrokkenheid van de zaakvoerder verzekerd
  • Kleinschalig project in beloftevolle regio
  • Voor termijn van deelname dient u uit te gaan van één jaar tot 3 jaar, maar voorwerp van bespreking met bestuur van de vennootschap.

 

 

UPDATE 15-07-2017: overeenkomst voor koper van eerste woning bereikt!

UPDATE 16-10-2017: vergoedingen voor deelnemer fase 1 werden correct en volledig  uitbetaald!

UPDATE 24-03-2018: start van afbraakwerken bestaande constructies – vergunning voor bouwwerken wordt in april verwacht!

 

Meer informatie en documentatie beschikbaar bij bespreking met het bestuur van de vennootschap als potentiële emittent. 

Belangrijk voorbehoud: Deze mededeling is louter informatief en kan niet worden aanzien als een (bindende) aanbieding in de zin van art. 3 W. 16.06.2006, daar in deze mededeling geen sprake is van een beleggingsinstrument. Het betreft ook niet het verlenen van een alternatieve financieringsdienst in de zin van W. 18.12.2016, daar in kader van de begeleiding bij funding van vennootschappen van derden worden geen beleggingsinstrumenten aangeboden, noch worden alternatieve financieringsdiensten verstrekt; de tussenkomst beperkt zich tot het begeleiden en adviseren van ondernemers die funding zoeken, en hen als potentiële emittenten in contact te brengen met potentiële investeerders voor een bilaterale onderhandeling tussen hen over de modaliteiten van een eventuele investering in de onderneming. Voor zover er sprake is van alternatieve financieringsdiensten wordt een beroep gedaan op erkende dienstverleners. 

U kunt ons steeds contacteren voor verdere informatie.

Tags: , ,