Company Assist

Blog

Funding

 

 

Funding

 

Funding via Company Assist

Voorafgaande opmerking: Company Assist biedt in het kader van de begeleiding bij funding van ondernemingen van derden en projecten van derden geen beleggingsinstrumenten aan, noch worden alternatieve financieringsdiensten verstrekt; de tussenkomst beperkt zich tot het begeleiden en adviseren van initiatiefnemers die funding zoeken, en hen als potentiële emittenten in contact te brengen met potentiële deelnemers voor een bilaterale onderhandeling tussen hen over de modaliteiten van een eventuele financiële deelname (of deelname in een andere vorm) in het project/ondernemingVoor zover er sprake is van alternatieve financieringsdiensten in de zin van de Wet van 18.12.2016 wordt een beroep gedaan op erkende dienstverleners. Company Assist kan wel advies verlenen in kader van voorbereiding van financieringsprocedure via een erkende dienstverlener.

 

VOOR ONDERNEMERS

In een aantal duidelijke stappen begeleiden wij u als ondernemer naar de funding die het beste bij uw vraag past.

Binnen een aantal stappen worden de volgende zaken gedaan:

Opstartfase: Start up

Om uw dossier correct op te starten willen we graag een helder beeld hebben van de financieringsbehoefte, en kiezen we voor een persoonlijke benadering. In deze fase is het vooral de bedoeling de grote lijnen van het verhaal op papier te zetten, als opbouw naar de plannen in de volgende fase.

Planningsfase: Business Case

In deze fase begeleiden wij u bij de uitwerking van de business case zoals een investeerder en financiële instelling dit verwacht. Analyse en haalbaarheid zijn hierbij kernwoorden. Er worden ook een aantal documenten opgemaakt, of beter gezegd “plannen”, die elke correcte investeerder en financiële instelling verwacht te mogen ontvangen. Zij geven ook een beter inzicht aan de ondernemer. Deze documenten zijn onder meer:

  • Business plan (ondernemingsplan)
  • Financieel plan.

Financieringsfase: Concrete uitwerking en begeleiding naar potentiële investeerders

De concrete uitwerking van de financieringsaanvraag zorgt ervoor dat alle relevante cijfers en kengetallen duidelijk en bekend zijn, altijd voorzien van een gedegen onderbouwing om de kans op slagen te bevorderen. Bijkomende documenten zijn in deze fase ook aangewezen, dit zijn onder meer:
  • Presentatie met kernelementen,
  • Letter of intent,
  • Due diligence.
Met de gedegen voorbereiding en uitwerking wordt u vervolgens in contact gebracht met potentiële investeerders voor een bilaterale onderhandeling over de modaliteiten van een eventuele financiële deelname in uw onderneming. Dit is een erg ruime doelgroep, en u kunt profiteren van onze goede contacten. Een “marketing plan” ten aanzien van potentiële deelnemers wordt ontwikkeld, waarbij wij ons niet beperken tot voorzien van een “etalage” voor de toevallig passerende deelnemer of eender welke deelnemer, integendeel: dit is een actief en doelgericht proces.
 
Opvolgingsfase
Verdere opvolging is belangrijk, zowel voor de onderneming als voor de deelnemers. Wij bemiddelen waar nodig en proberen de verdere uitbouw van de onderneming daardoor constructief te ondersteunen.

Voor verdere informatie en opmaak van documenten kunt u ons steeds vrijblijvend contacteren.

 Bent u starter? Vraag uw pakket !  

VOOR DEELNEMERS

Hebt u interesse om deel te nemen aan een bepaalde onderneming (van derden)?

Hebt u vragen over crowdfunding, uw positie als minderheidsaandeelhouder, waarderingen van een mogelijke deelname, verhoudingen tussen u en de onderneming, de vennoten, …? U kunt ons hiervoor contacteren. Wij treden regelmatig op als “second opinion” voor personen die wensen deel te nemen aan crowdfunding of meer algemeen minderheidsparticipatie wensen te nemen bij een onderneming en/of haar projecten.

Wij kunnen u tevens op uw vraag in contact brengen met ondernemers, om hun ondernemingsplannen samen te bespreken.

Wat is bij dossiers van derden zeer belangrijk voor Company Assist?

  • Er worden u geen beleggingsinstrumenten aangeboden, er worden geen investeringen gecommercialiseerd.
  • U gaat rechtstreeks het gesprek aan met de initiatiefnemers om met hen te onderhandelen over de modaliteiten van een eventuele financiële deelname (of deelname in een andere vorm) in (het project van de) onderneming. 
  • U wordt direct betrokken bij de onderneming en haar werking, financiële situatie en het bestuur, zodat u zich een duidelijk beeld kunt vormen van de onderneming.
  • U bent vrij om eigen raadgevers te consulteren.

Samengevat komt het erop neer dat u samen met de ondernemer ervoor kiest om samen te werken, en dat u rechtstreeks met de ondernemer tot een finaal plan van aanpak komt.

Voor verdere informatie kunt u ons steeds vrijblijvend contacteren.