Company Assist

Blog

Niet zomaar met cash betalen !

In het kader van de preventieve witwaswetgeving, bestaan er beperkingen voor contante betalingen. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe, verlaagde limieten.

A. Voor handelaars en dienstverstrekkers

ALGEMEEN

Tot een prijs van 3.000 euro mag de betaling volledig in contanten gebeuren. Wanneer de prijs gelijk is aan of meer bedraagt dan 3000 euro, kan men slechts tot 10% van de prijs cash betalen. Die 10% mag echter maximum 3.000 euro bedragen.

Deze grenzen gelden ongeacht de verkoop of dienstprestaties gebeurt in één verrichting of in meerdere verrichtingen of via meerdere verrichtingen plaatsvindt waartussen een verband lijkt te bestaan. Het heeft dus geen zin transacties op te splitsen.

VASTGOED

Iedere vastgoedtransactie moet per overschrijving of cheque gebeuren, met andere woorden 0 euro cash voorzien.

INKOOP VAN KOPEREN KABELS DOOR SCHROOTHANDELAAR

De aankoop van koperkabels door natuurlijke of rechtspersonen die actief zijn in de recuperatie, het hergebruik en de handel in oude metalen mag niet in contanten worden afgehandeld.

INKOPEN DOOR HANDELAREN IN EDELE METALEN

Wanneer de prijs van deze inkopen niet meer bedraagt dan 3.000 euro, mag dit volledig in contanten betaald worden. Voor inkopen waarvan de prijs gelijk is aan of meer bedraagt dan 3000 euro, mag 10% van de prijs cash betaald worden met een maximum van 3000 euro. Deze grenzen gelden ongeacht de verkoop of dienstprestaties gebeurt in één verrichting of in meerdere verrichtingen of via meerdere verrichtingen plaatsvindt waartussen een verband lijkt te bestaan.

B. Voor particulieren

Er geldt geen beperking voor cashbetalingen bij verkopen door particulieren.

Er is wel een uitzondering voor de verkoop van onroerende goederen, edele metalen en koperen kabels aan handelaren. Voor die drie transacties is er een verbod op cash.

Meer weten? neem contact

Tags: , ,