Company Assist

Blog

Managementvennootschap bestaat niet voor fiscus?

Kan uw controleur uw managementvennootschap negeren en u dan privé belasten op die inkomsten?

Vennootschap is fiscaal interessant
Doorn in oog van de fiscus… Vennootschappen genieten doorgaans immers een gunstiger fiscaal regime dan natuurlijke personen. Ze worden nl. slechts belast tegen 24,98% à 33,99% én ze betalen geen sociale bijdragen, behoudens de verwaarloosbare zgn. vennootschapsbijdrage dan. De fiscus zoekt dan ook gretig naar mogelijke manieren om managementvennootschappen aan te vallen.

Concreet geval. Twee zakenpartners exploiteerden samen een garage in hun werkvennootschap. Daarnaast hadden ze elk een eigen managementvennootschap opgericht. Die laatste moest instaan voor het administratieve, sociale, financiële, boekhoudkundige en dagelijkse beheer van de garage. De garage betaalde hun daarvoor vergoedingen die bij de managementvennootschappen belast werden in de vennootschapsbelasting tegen in principe 33,99%.

Overijverige controleur. De fiscus vond dat er sprake was van simulatie en negeerde zonder meer het bestaan van de managementvennootschappen. Volgens de fiscus namen deze immers niet zelf de taken van beheer en bestuur waar, maar waren het integendeel de natuurlijke personen achter die vennootschappen die zich daarmee bezighielden. Hij belastte die vergoedingen dan ook rechtstreeks bij de bedrijfsleiders op basis van de zgn. fiscale transparantie.

Kan de fiscus dat zomaar doen? Neen! De rechter volgt deze theorie van de fiscus m.a.w. niet (Gent, 14.01.2014) . De vergoedingen worden nl. in de belastbare basis van de vennootschap opgenomen, en in dit geval had de fiscus de fiscale aangiften van de vennootschappen zonder meer aanvaard. Bovendien waren de managementvennootschappen correct en wettelijk opgericht.

Fiscus moet consequent zijn! Als de fiscus het bestaan van die vennootschappen aanvaardt in de vennootschapsbelasting, dan moet hij consequent zijn en kan hij het bestaan ervan niet negeren in de personenbelasting. Hij kan m.a.w. de bedrijfsleiders niet privé belasten op de inkomsten van hun managementvennootschappen.

 

Managementvennootschap is veilig!
Wel zelf ook consequent zijn! Een vennootschap die correct opgericht is, is een juridische realiteit die de fiscus niet zomaar naast zich neer kan leggen (Gent, 14.02.2012) . Dat heeft de minister overigens ook al bevestigd. Volgens hem is het bestaan van een vennootschap op zich immers geen fiscaal misbruik (Kamercommissie Financiën, 07.03.2012, parl. st. Kamer 2011-12, nr. 53K2081/016, p. 70) . De fiscus kan ze dan ook niet negeren en de bedrijfsleider privé belasten op de inkomsten van de vennootschap.

Volgens de rechtspraak kan de controleur niet zomaar abstractie maken van een correct opgerichte managementvennootschap en haar inkomsten bij u privé belasten. U moet wel de spelregels respecteren, en Company Assist kan u hierbij bijstaan.

U kunt ons steeds contacteren voor verdere informatie.

Tags: , , ,