Company Assist

Company Assist

Blog

Company Assist is een innovatief en dynamisch consulting bedrijf gericht op multi-advies, dat kleine en middelgrote organisaties uit Vlaanderen ondersteunt. Met behulp van onze jarenlange ervaring en samenwerking met professionals uit de businesswereld geven we u de meest relevante en interessante info. Voor verdere vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Tags: ,
Tags: , ,
Tags: , ,

Autokosten optimaliseren?

Een wagen is nog altijd noodzakelijk, maar kost heel wat geld en brengt heel wat kosten met zich mee. Doorgaans wordt de wagen aangekocht op de vennootschap, al dan niet met klassieke financiering. Maar zijn er geen alternatieven?

Lees verder

Tags: ,

Begunstiging bij samenwonende partners

Sinds enkele jaren moet u zeker voldoende aandacht besteden aan de opmaak van de begunstigingsclausule van een beleggingsverzekering, zeker als het gaat om de vermelding “wettelijke erfgenamen”.

Lees verder

Tags:
Tags: ,
Tags:

Geen “regularisatie” meer van kapitaal en/of inkomsten?


In de media verschijnen berichten als zou regularisatie van inkomsten en/of kapitaal niet meer mogelijk zijn. Wat betekent dit concreet? 

Geen wettelijke regularisatie meer. Sinds einde 2013 is inderdaad geen wettelijke regularisatie meer mogelijk. Dit betekent dat er geen wettelijke mogelijkheid meer is om inkomsten en/of kapitaal te regulariseren, mét strafrechtelijke en fiscale immuniteit!

Wel “administratieve regularisatie? Inderdaad, in de praktijk blijven mensen bij de plaatselijke controle aandringen op administratieve regeling van niet-aangegeven inkomsten en/of kapitaal, vooral omdat er vanuit de banksector (compliance !!!) werd op aangedrongen wanneer zij met gelden vanuit Luxemburg, Zwitserland, etc. kwamen. 

Lees verder

Tags: ,

Nu nog investeren of beter wachten?


Er zijn maatregelen op komst die nieuwe investeringen fiscaal aantrekkelijker moeten maken. Wacht u dan het best even met geplande aankopen of niet?

Veel hogere investeringsaftrek vanaf 2016? Dat is inderdaad een van de fameuze taxshift-maatregelen. Deze aftrek die u supplementair krijgt boven op de afschrijvingen, zou algemeen verhoogd worden naar 8%, daar waar die nu voor gewone investeringen slechts 3,5% bedraagt voor eenmanszaken en 4% voor zgn. kmo-vennootschappen.

Voor kmo’s is er dus in een verlenging voorzien? Inderdaad en dat is op zich goed nieuws natuurlijk. Die 4%-investeringsaftrek voor kmo-vennootschappen geldt thans alleen maar voor de jaren 2014 en 2015, maar de bedoeling is om dit nu te verlengen voor onbepaalde duur.

Lees verder

Tags: ,
Tags: ,